Одобрени ученици за участие в програмата на МОН „Отново заедно“

Списък на учениците, които ще участват в лагер от 25 до 31 юли и са одобрени на Педагогически съвет

 1. Божидар Ангелов Тосев – 11а
 2. Светлозара Галинова Златанова – 10б
 3. Йоанна Ивова Георгиева – 10а
 4. Силвия Дениславова Алекова – 8в
 5. Мартин Мариусов Стефанов – 11а
 6. Александра Калинова Алионова – 10а
 7. Александра Валентинова Любенова – 10б
 8. Цветина Цветанова Илиева – 10б
 9. Натали Миленова Илиева – 10а
 10. Петьо Росенов Зубарев – 11б
 11. Жасмина Евгениева Нинова – 8в
 12. Виктор Мирославов Методиев – 11б
 13. Радостина Мирославова Маринова – 11а
 14. Мартина Станиславова Димитрова – 11в
 15. Иван Веселинов Велков – 8б
 16. Кристиян Славомиров Иванов – 8б
 17. Виктория Станимирова Маринова – 8А
 18. Яна Николова Жекова – 8А
 19. Калина Мирославова Митева – 8А
 20. Кристиан Веселинов Недков – 8б
 21. Михаил Георгиев Цветанов – 8б
 22. Ваня Илиянова Светославова – 8б
 23. Теодор Викторов Тонков – 11А
 24. Виктория Ивова Тончева – 8в
 25. Лора Иванова Лозанова – 10б
 26. Венелин Петров Венелинов – 11а
 27. Ивона Венцеславова Василева – 8б
 28. Анна Николова Савчова – 8в
 29. Петър Викторов Ружев – 11а
 30. Магдалена Ивайлова Миткова – 8б
 31. Владислав Станиславов Димитров – 11в
 32. Вероника Анатолиева Андреева – 8в
 33. Николай Петров Петров – 10а
 34. Славена Миткова Василева – 8б
 35. Борислава Миткова Василева – 8б
 36. Деница Радославова Младенова – 8в
 37. Теодора Борянова Толийска – 11в
 38. Никол Николаева Томова – 11а
 39. Ивайла Василева Иванова – 8б
 40. Петя Владимирова Джунова – 8б

Всички ученици от списъка трябва да са на 29.06.2022г. от 9,30 часа в Актовата зала на училището.