Радина Кирилова с първо място в конкурс за есе

Учениците от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ впечатлиха журито на конкурса „Мечтите на Венци Станев“ с оригиналните си творби и иновативно мислене и получиха грамоти за впечатляващо участие. Сред 39 участници се открои есето на Радина Кирилова от 11.В клас, което единодушно бе оценено от комисията като най-силно въздействащата конкурсна творба на тема „Мечтите не умират“. Талантливата ученичка получи първа награда – уникална статуетка и посещение в Брюксел и европейските институции през месец септември. Според регламента на конкурса, който се провежда за първи път, ще бъде придружавана от учителката си по български език и литература г-жа Пенка Милушева.