НАГРАДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАШАТА ГИМНАЗИЯ – И ЗА САМАТА ГИМНАЗИЯ – ОТ ШЕСТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО ПРЕВОД ЗА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ „ТРАНСФОРМАЦИИ 2021“, ОРГАНИЗИРАН ОТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Наши ученици бяха сред общо 182 представители на 40 средни училища и гимназии в България и 27 училища в 13 други държави, които участваха в Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „ТРАНСФОРМАЦИИ 2021“, организиран от Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Усвояването на преводаческото майсторство е равносилно на откриване на път към безценното културно богатство на света и приобщаване като пълноправен участник в диалога на езици и култури. Конкурсното жури включва над 40 преподаватели и чуждестранни лектори с дългогодишен опит в преподаването на чужди езици. Десислава Маринова от XIв клас се класира на второ място в категорията „превод на проза от чужд на български език“ за своя превод от румънски. Освен това тя получава специална награда за превода (три стихотворни и един прозаичен) на български език от три езика: английски, немски и румънски, както и поощрителна награда за превод на поезия от румънски на български. На гимназията е присъдена колективна награда за общото представяне на шестимата участници: Десислава Маринова от XIв клас, Мария Владиславова от XIIб клас, Радина Кирилова и Теодора Петрова от XIв клас, Силвия Георгиева от Xв клас и Мартин Стефанов от Xа клас. Най-добрите преводи ще бъдат публикувани в електронното списание „ТРАНСФОРМАЦИИ“ на страниците на Филологическия факултет и на Университетското издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

До нови срещи с изкуството на превода!