Заключителното занятие на клуб „Испански език“

На 14.06.2017г. по проект „Твоят час“ в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се проведе заключителното занятие на клуб „Испански език“, свързано с обучителните затруднения по испански език. Учениците от осмите класове се представиха блестящо в различните дейности като писане на думи, граматически упражнения и водене на диалог, които доказаха доброто овладяване на чуждия език и повишените езикови компетенции на участниците.

Освен демонстрираните познания, по време на заниманията учениците се забавляваха и общуваха искрено и емоционално помежду си. Групата се раздели на два отбора, по пет души във  всяка, и се проведоха забавни състезателни игри, свързани с поправка на грешно изписани думи, граматически грешки и спрягане на неправилни глаголи. Беше направено обобщение на постигнатото, като най-добрите ученици бяха наградени с грамоти.