Заключително занятие на клуба “Финансова грамотност и бизнес култура”

Ученици  от 10. A клас финализираха дейностите си по проект “Твоят час”, в клуб по интереси “Финансова грамотност и бизнес култура” с г-жа Елена Матеева

Родители и ученици търсят добри решения

  • Умения за живот, които трябва да изграждат младите хора, за да водят успешен и удовлетворяващ ги живот – „12 ключа на успеха“;
  • Предизвикателствата на днешното време – да си информиран и подготвен за своите житейски избори;
  • Тест по финансова грамотност за родители и ученици. Какъв финансов тип си?
  • В търсене на добри решения – генериране на идеи върху реални житейски ситуации и споделени  финансови истории;
  • Ретроспекция на дейности, гости, представители на институции и успешни формули за семеен бизнес ни върнаха от началото до финала на клуба  – презентация на  ученичката  Ваня Антонова.