Символите на Русия

На 9.06.2017. в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се проведе заключителното занятие на клуба „Пътешествие в Русия“ по проект „Твоят час“ на тема „Символите на Русия“. Наред с традиционните символи на страната като герба, знамето и химна, учениците имаха възможност да се запознаят и с редица други специфични обекти, характерни за руската история, бит и култура.

Към неофициалните символи на руската държава са Червеният площад и Кремъл. С Русия неизменно се свързва матрешката – най-популярния сувенир, който се ползва с огромна известност зад граница. Символ на единението на семейството е самоварът, създаващ подходяща атмосфера за приятелски разговор. А бялата бреза, олицетворение на родния дом, става символ на Русия, благодарение на поезията на Есенин.

Участниците в клуба взеха отношение към темата, като дообогатиха представената информация и оцениха полезността на новите знания, заложени в часа.