Представителни изяви на клуб по интереси „Творческо писане на английски език“ по проект „Твоят час“

Участниците в клуба имаха две представителни изяви – едната беше на 30.11.2016 г. от 13,30 часа. Участниците представиха и обсъдиха свои авторски произведения във връзка с Хелоуин и Коледа.

Втората представителна изява се проведе на 17.05.2017 г. от 14,30 часа. Тя беше и заключителното занимание на клуба. Бяха написани, представени и обсъдени авторски текстове на участниците по повод празника на българската книжовност. Основните акценти бяха значението на писмеността и културата във всичките й проявления в живота на хората и нациите.