С две изложби открихме нова зала в ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Изложба от ученически творби е подредена в новооткритата зала на Гимназията с преподаване на чужди езици във Видин. Впечатляващи са рисунките на Йоанна Йорданова – VIIIА, Амелия Алексиева – VIIIБ, Теодора Тодорова и Радостина Йорданова от VIIIБ, Стефани Стефанова и Йоанна Димитрова – VIIIВ. Въздействащи са творбите на Кирил Иванов – IXА  кл., Кристиана Георгиева, Теодор Димитров и Карина Шамуткова – IXВ, Лорина Пенчева и Божидар Методиев – IXГ,  Димитър Братков –  XIГ кл . Уникални са платната на Александрина Гешева –  XIIБ клас. Сред  прекрасните ученически рисунки е и творба на техния преподавател  по изобразително изкуство Митко Георгиев.
Отделен кът съхранява постиженията на ученици и учители, изразени в грамоти и купи, извоювани в 45-годишната история на училището.

снимки