С ГОРДОСТ СЕ РАЗДЕЛЯМЕ С ОЩЕ ЕДИН УСПЕШЕН ВИПУСК НА ГПЧЕ – ВИПУСК 2023

На 20.06.2023 г. в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин официално бяха връчени дипломите на завършващите и бяха отчетени резултатите от 5-годишния съвместен труд на ученици, учители и родители. А те са много добри (с уговорката, че винаги може и повече). Може би най-високите в област Видин (ще се уверим, когато излезе официална информация) и над средните за страната.
Най-точна и обективна представа дават постигнатите резултати на ДЗИ 2023 г.
ГПЧЕ – БЕЛ – 65,25 т. /Мн. добър 4,64/;
Страната – БЕЛ – 50,15 т. /Добър 3,93/
ГПЧЕ – АЕ (В2) – 70,27 т. /Мн. добър 4,85/;
Страната – АЕ – 67,10 т.
ГПЧЕ – ФЕ (B1.1) – 85,75 т./Отличен 5,58/;
Страната – ФЕ – 70,24 т.
ГПЧЕ – РЕ (B1.1) – 71,25 т. /Мн. добър 4,91/;
Страната – РЕ – 64,82 т.
ГПЧЕ – География – 49,5 т. /Добър 3,91/; Страната – География – 41,51 т.
Една оценка 6,00 по английски език на Александра Венелинова;
ДЗИ БЕЛ – от 80 оценки 52 са над 4,50 /много добри и отлични/
ДЗИ АЕ – от 76 оценки 59 са над 4,50 /много добри и отлични/
Впечатляват резултати като 5,98, 5,93, 5,91 ……..общо 25 оценки.
В сравнение с миналата година, тазгодишните резултати са по-високи по БЕЛ с 0,07 и по АЕ с 0,19.
Амбицията ни е ГПЧЕ „Йордан Радичков“ да остане лидер в средното образование и към тази цел ще приобщаваме и тези ученици и родители, които през настоящата година ще изберат нашето училище!
РАВНОСМЕТКАТА – С малки стъпки, постоянство и увереност постигаме успехи, които в предходните 4 години ни нареждат сред 100-те училища в страната с най-висок резултат от ДЗИ по БЕЛ!