ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В VІІІ КЛАС НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Място на записване: етаж 1, зала „Евроклуб“

Работното време на комисията е от 8:00 часа до 17:00 часа без прекъсване в делничните дни.

При записването в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се изисква представяне на оригинал на свидетелство за основно образование.

Записване след първо класиране:  14 – 16 юли 2021 г.

Записване след второ класиране: 21 – 22 юли 2021 г.

Записване след трето класиране: 30  юли 2021 г.