НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“ 2021г.

КРИТЕРИИ
0т. – не покрива критерия; 1т. – частично покрива критерия; 2т. – напълно покрива критерия
Срокове:
До 27.06.2021г. – заявяване желание на ученик и родители за участие в програмата при всеки класен ръководител
До 28.06.2021г. – ПС утвърждава и публикува критериите за подбор в ГПЧЕ
До 29.06.2021г. – след разгледани дати, място и критерии, всеки ученик/родител, заявил желание за участие, потвърждава заявлението си за включване в програмата
На 30.06.2021г. в 10.00 часа в Евроклуб на ГПЧЕ, учениците представят копия на документи, удостоверяващи преболедуван КОВИД-19 /положителен тест, тест за антитела/, хронични заболявания
На 1.07.2021г. – на Педагогически съвет /ПС/ се разглеждат и гласуват с поставяне на точки-критерии, поименно всички заявени ученици
На 2.07.2021г. – подаване на документите към МОН
I. Представяне в учебния процес:
1. Активност и отговорност при участието на ученика в дистанционното обучение през учебната година
2. Среден успех и постоянство в цялостния учебен процес
3. Липса на санкции за отсъствия по неоснователни причини
4. Поведение в училище според ПВРУ
5. Активности през учебната година по категории /спортни дейности, олимпиади, конкурси/
6. Наличие на награди / грамоти / медали
7. Преценка на класния ръководител за цялостно поведение, ангажираност и отговорност на ученика в училище и извън него в училищни мероприятия
II. Социален статус:
1. Семеен статус /с двама родители 0т., с един родител 1т., сирак 2т./
2. Получаване на социална стипендия/хронично болни/сираци
3. Ангажираност на родителите към училищния живот и учебен процес /сираците получават 2т./
III. Здравен статус:
1. Преболедували КОВИД-19
2. Хронични заболявания /документ при класен ръководител, здравно лице в ГПЧЕ/