Седмица на четенето

Като част от календара на ГПЧЕ “Й. Радичков“ – Видин с мероприятия за насърчаване на четенето в периода 12.04.2021г. – 29.04.2021г., ученици от VIIIA, IXБ и IXВ, както и от XIА и XIГ клас представиха съответно на  19.04.2021г. и на 20.04.2021г. в часовете по български език и литература пред съучениците си свои харесвани автори чрез прочит на любим откъс от любима книга. Оформиха се и представителни списъци с автори и творби, които провокираха интереса на останалите за среща с харесваните текстове.