УСПЕХ НА НАШИ УЧЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛНОТО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

На 1.12.2020 г. МОН публикува протокола за класиране от Националното многоезично състезание проведено онлайн в края на ноември.

Област Видин бе представена от Десислава Олегова Маринова и Радина Андреева Кирилова, ученички в 11.В клас на ГПЧЕ „Йордан Радичков“.
Десислава се състезава в група с немски като втори чужд език и зае първо място, а Радина в група с втори език френски, заемайки второто място.
Националното многоезично състезание е сред най-трудните езикови състезания. То включва задачи на първия чужд език, но изисква решения на втория чужд език.
Първата от задачите е преразказ на двукратно чут фабулен текст, а втората писане на коментар и лично мнение върху прочетен дълъг публицистичен текст.
Работите са анонимни и се преглеждат и оценяват от национална комисия, а имената на участниците стават ясни едва след оценяването.

И двете момичета са се справили в духа на нашата гимназия – Невероятно!

Поздравления за високите им постижения, за тяхната интелигентност, упоритост и отлично владеене на два чужди езика!

Десислава Олегова Маринова

Десислава Олегова Маринова

Радина Андреева Кирилова

Радина Андреева Кирилова