Списък на учениците от ГПЧЕ “Йордан Радичков“, одобрени за участие в Първата мобилност по проект „Трудовият пазар в училище“ 2019-1-BG01-KA229-062582 на програма Еразъм+ от 02 до 08.02.2020 г в гр. Оурем, Португалия

 1. София Кехайова – 10 г
 2. Самуил Недков – 11 б
 3. Десислава Антова – 11 г
 4. Никола Илиев – 10 г
 5. Никол Дечева – 11 б
 6. Беатрис Миланова – 11 б

 Резерви:

 1. Теодора Иванова – 11 а
 2. Елизабет Угринова – 10 г
 3. Симона Йорданова – 11 б
 4. Калина Паскова – 11 г
 5. Мария Павлова – 11 а
 6. Петя Екимова – 11 а