Стипендии за постижения в областта на чуждите езици от Американската фондация за България

Тази година нашите ученици, спечелили стипендии за постижения в областта на чуждите езици от Американската фондация за България, са:

  1. Анита Ангелова Иванова – XIб клас
  2. Божидар Ангелов Тосев – IХа клас
  3. Радина Андреева Кирилова – Xв клас

Поздравления! Да им пожелаем постижения и през тази година, за да могат отново да заслужат същата стипендия!