Благодарим Ви, „В“ клас на випуск ’90!

Красивият подарък и искрените Ви послания в годината на 50-годишния юбилей на нашето училище доказват, че модерният дух и култура на „Английската“ ни свързват завинаги в едно голямо и сплотено семейство!
Бъдете здрави, успешни и щастливи!
ГПЧЕ „Й. Радичков“, град Видин