МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ „СТЕРЕОТИПИТЕ СПИРАТ ТВОРЧЕСТВОТО“

От 14 до 18 март 2019 година ГПЧЕ “Йордан Радичков“ е домакин на четвъртата международна среща по проект „Стереотипите спират творчеството“, по програма Еразъм+ на Европейската комисия. Този проект е за обмен на добри практики между училищата от Италия, Испания, Румъния и Турция.