Конкурс по превод за средношколци

На 16.03. от 11 часа в Нов български университет ще се проведе конкурс по превод за средношколци от 11 и 12 клас на СУ. Ще се превеждат кратки текстове на актуална и интересна за възрастта тематика. Участниците ще имат право на всякакви справочни материали. Ще има материални награди за 1-3 място от всеки език, както и отделни парични награди за най-добре представилите се училища, а така също предимство за прием в програмите на НБУ за ученици, които имат такова желание.
В деня на конкурса за участниците ще бъде организирана обиколка на университета за запознаване с кампуса и материално-техническата база и неформална среща на кафе с преподаватели и студенти.
Регистрацията за участие – до 28.02. включително – на адрес nharalampieva@nbu.bg с писмо до г-жа Нели Харалампиева, в което се споменават трите имена и чуждият език на участника и училището, в което учи. Ако учениците от дадено училище желаят да дойдат групово с учител, в писмо до Нели Харалампиева да се посочат името на учителя и броят ученици.
Повече подробности ще могат да бъдат намерени в най-скоро време на сайта на НБУ -> Събития.