Интересно международно състезание по красноречие на английски език

Американският Университет в България, заедно с фондация BEST, имат удоволствието да Ви поканят на второто международно ораторско състезание – Balkan Voices 2019!
То ще се проведе на 8 – 10 март 2019 г. в кампуса на университета и ще събере около 100 ученици от различни училища на Балканите. Разходите за път, настаняване и храна ще бъдат поети от организаторите.
За да кандидатстват, учениците трябва да:

  1. Попълнят следната Google форма, в която да качат мотивационно писмо.
  2. Включат описание на темата, както и кратко резюме на речта, която смятат да представят.

Срокът за кандидатстване е 21 януари.
За всички детайли за състезанието, както и кандидатстването, моля посетете официалната страница на организаторите тук.