Родителски срещи

На 12 септември 2018 г. (сряда) от 18:00 часа
ще се проведе родителска среща за 9-те класове в актовата зала.

На 13 септември 2018 г. (четвъртък) от 18 часа
ще се проведе родителска среща за 8-те класове в актовата зала.