Млади преводачи

Гергана, Ваня, Петко, Теодора, Давид, Йоанна, Катрин – запомнете тези имена. Това са имената на бъдещите ни преводачи в Европейските институции. Днес те премериха сили с над 3000 свои връстници от всички държави, членки на Европейския съюз в Международния конкурс по превод  Juvenes Translatores.

Конкурсът е ежегоден и се провежда за единадесета поредна година под ръководството на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия .

Целта на конкурса е да се насърчат изучаването на чужди езици и писмените преводи, както и сътрудничеството между училищата от различните страни.

В продължение на два часа младите преводачи, каквото означава името на конкурса, се трудиха върху изпратени  от комисията текстове на английски и френски език, които не само трябваше да преведат, но и да си отговорят на въпроса, който всеки уважаващ словото преводач си задава: „Как да предам посланието?“.
Добрият превод трябва да въздейства върху читателя по същия начин като оригиналния текст.
А добрият преводач трябва да разбира повече отколкото отделни думи, граматика или структура на изречението. Той трябва изцяло да схване посланието на автора, трябва да има усет за контекстстил и тънки нюанси на значението.

Успех момичета и момчета!