Свободни места за учебната 2017-2018 година за X клас

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява свободни места за учебната 2017-2018 година:

За X клас, профил „Чуждоезиков“:

– 1 място с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, математика;
– 1 място с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, история и цивилизация.