Свободни места след III класиране за VIII клас

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява свободни места след III класиране за VIII клас в паралелките с профилиращи предмети:
– едно свободно място с АЕ, ФЕ, БЕЛ, ИТ;
– едно свободно място с АЕ, НЕ, БЕЛ, ИТ;
– едно свободно място с АЕ, ФЕ, БЕЛ.
Краен срок за подаване на документи петък 01.09.2017 година.