Свободни места за учебната 2017/2018 година

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява свободни места за учебната 2017/2018 година:

IX клас, профил „Чуждоезиков“

  • 3 места с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, математика
  • 3 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, информационни технологии
  • 6 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, история и цивилизация

X клас, профил „Чуждоезиков“

  • 1 място с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, математика

XI клас, профил „Чуждоезиков“

  • 4 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, математика
  • 4 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, история и цивилизация

XII клас, профил „Чуждоезиков“

  • 8 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература

Телефон за справки: 094 600 442