Заключителното занятие на групата „Математиката не е трудна наука“

На 7.06.2017г. в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се проведе заключителното занятие по проект „Твоят час“ на групата за обучителни затруднения „Математиката не е трудна наука“. Учениците представиха свои презентации върху изучавания в осми клас учебен материал, като бяха обърнали по-голямо внимание на практическото приложение на разглежданите теми.