СПИСЪК на учениците, класирани за включване в група по проект 2016-1-BG01-KA219-023713 “Да се противопоставим на дискриминацията и тормоза” за участие в учебна визита в Португалия от 27.02.2017 до 03.03.2017