Ученици от ГПЧЕ спечелиха едногодишни стипендии от Американска фондация за България

img_1242

Единадесетокласниците Кирил Георгиев Иванов /11А/, Денислав Бисеров Благоев и Павел Николаев Витков /11Б /от ГПЧЕ “Йордан Радичков“ спечелиха едногодишни стипендии за постижения в областта на чуждите езици. Размерът на стипендията е общо 900 лева + финансиране в същия размер на участието им в летния семинар на стипендиантите, в който ще се запознаят със свои връстници от цялата страна.

Стипендията е предназначена за ученици с отличен успех и изявени интереси по математика, природни науки, чужди езици и изкуства. Училищните ръководства класират по успех и постижения първите 5 ученици от училището, чиито документи изпращат на Американска фондация за България. Кандидатурите на учениците се разглеждат от комисия, която решава кои ученици да получат стипендии.

Решението на комисията се обявява публично, като се известяват всички училища и учениците, спечелили стипендии. През последните 10 години средно по 180 ученици на година от цялата страна получават стипендии по тази програма.

Кирил и Павел са стипендианти на фондацията за трета поредна година, Денислав – за първа с постижения си в състезанията по речеви умения на английски език.