Успех на наши ученици в интернационален конкурс

Учениците от 12. клас на Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ се представиха блестящо на организирания от Инер Уил клуб Видин интернационален конкурс за творба на тема „В името на розата“. Сред участниците в конкурса се откроиха Богомила Христова от 12.г клас, която спечели трето място, Мария Адриянова от 12.в клас и Михаела Георгиева от 12.г клас, които получиха грамоти. На специално организиран коктейл нашите изключително талантливи момичета бяха почетени с парична награда и ваучери за покупка на художествена литература.