Национална олимпиада по английски език

Училищното ръководство поздравява Никола Бойков Николов – XI Б клас, Оливера Огнянова Костова – XI В клас и Емил Пламенов Петров – X Б клас, участници в националната олимпиада по английски език, проведена на 23.03.2013 г. в ГПЧЕ "Петър Богдан" – град Монтана, за отличното им представяне и класиране:
Никола Николов – II място
Оливера Костова – IX място
Емил Петров – VI място.

Пожелаваме на учениците от нашата гимназия и техните преподаватели г-жа Сашка Петкова и г-жа Ваня Цветкова здраве, дръзновение и нови успехи.