Семинар на тема „Чуждоезиково обучение чрез изработване на проекти”

На 29 март 2013 г. в ГПЧЕ „Йордан Радичков” се проведе семинар на тема „Чуждоезиково обучение чрез изработване на проекти”. Съорганизатори бяха училището и Регионалният инспекторат по образованието. Присъстваха учители по английски език и ученици от училища от Видин и региона. Семинарът бе замислен и ръководен от г-н Емил Живков. След кратко изложение относно същността на обучението чрез проекти и разликите с традиционната класно-урочна система, участниците бяха разделени на три отбора. Всеки отбор трябваше да изработи проект как да се изхарчат един милиард лири стерлинги, завещани от наскоро починалия член на Парламента сър Хорас, лорд Бенфийлд, за благоустрояването на градчето Бенфийлд, което се намира близо до Лондон. Изготвените проекти бяха оригинални и екологосъобразни. Беше видима съпричастността на авторите към проблемите на днешния ден. Отборите пламенно защитиха своите проекти. Големите достойнства на всички проекти доста затрудниха журито в определянето на победителите.

До нови срещи! Нека винаги учителите и учениците бъдат толкова ангажирани и все така предани на екипния дух!

Мненията на участниците в семинара (на английски език).