В час по английски език

В обучението по английски език в 8 клас се използва и електронен вариант на учебниците, който се демонстрира чрез интерактивна бяла дъска. Разгледайте снимките от един учебен час.