Първият студент за 2013 година по европеистика в СУ е от ГПЧЕ “Йордан Радичков” – Видин

За първи път в България Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Национална асоциация на българските европейски клубове организира състезание от национален характер “Знания за Европа”. След първия кръг с разработване на есе на тема за Правата на гражданите в Европейския съюз до национален изпит и защита на 24-ти и 25-ти ноември се класираха Йоанна Ивайлова Иванова и Глория Илийчова Пекова от 12г клас с ръководител г-жа Валя Александрова. Националният кръг на състезанието се проведе в София в два етапа: решаване на писмен тест върху знания за Европа и ЕС, писмен изпит по английски език и защита на теза и отговори на въпроси от комисията по пет теми:
1. Как бихте искали да се промени Европейския съюз?
2. Какви са отговорностите на гражданите на Европейския съюз?
3. Какъв Европейски съюз искат младите хора?
4. Как си представяте Европа след 20 години?
5. Какъв е образът на Европейския съюз в България?
Момичетата, представили евроклуба на ГПЧЕ стигнаха до финално събеседване. Глория бе удостоена с грамота, а с истински триумф в академична среда бе връчена ПЪРВАТА награда на Йоанна, която се класира студентка в бакалавърската програма по Европеистика в СУ и посещение на Европейския парламент през 2013 година. Това е поредният успех на евроклуба в гимназията, получен в оценка от комисия от преподаватели в Софийския университет, евродепутати, представители на МОМН  и председателя на евроклубовете в България. Конкурсът става ежегоден и успехът на Глория и Йоанна е показателен пример и в 2013 година да имаме студенти в специалност Европеистика на СУ. Поздравления за нашите ученички и г-жа Александрова и спорни последващи победи!