През европейските столици към нашите приятели в Полша

Проект  „Зелена Европа зависи от нашето екологично съзнание” по програма „Коменски”, номер LLP – 2011 – COM – BP – 006

      От 20.09.2012г. до 01.10.2012г.  22 наши ученици от евроклуба работеха в град Търновские гури, Р. Полша. Съвместните дейности и обучения бяха част от дейностите в обмен между двете училища – Станислав Стажек и ГПЧЕ. Активното образование в езикова среда и в срещи с редица институции ни дава най-трайните знания, които никога не можем да забравим, защото учим със сърцата си и всички сетива. Досега ни с ежедневието на семействата, училището, улицата, музеите… в полския град също са част от ценните уроци в умението ни да приемаме и учим за Полша и хората такива, каквито са. Запомнящи са музеите в Търновские гури, но снимки от Аушвиц не бихме споделили – това е най-силната поука от историята за всяко поколение, до която без дъх се докоснахме и ние не  като снимка в учебник. Най-ползотворни бяха съвместните ни уроци и задачи, създаването на поредните продукти по проекта, дебатите, забавленията. Ако за нас е мечта, то в полския град видяхме действаща пречиствателна станция за преработка на  мръсната вода, построена с европейски инвестиции.

   Пътят до Полша и обратно бе максимално образователен, защото постоянните разкази на г-жа Валя Александрова и организираните посещения на обекти ни представиха миналото и настоящето на европейската култура в Будапеща, Братислава, Краков и Вроцлав.

   Продължаваме с дейности и в България до месец юни и по-ценни знания от тези, получени чрез обмени и в работа с други ученици, знания получени чрез емоциите ни – няма.

Споделяме всичко с Вас на сайта, създаден по проекта:

http://www.lostaszic.pl/comenius/news.php