Взаимодействието между родители, учители и ученици – продължаваща практика в ГПЧЕ „Йордан Радичков”, допринасяща за успешността на учениците

През тази седмица – 27.11.-01.12.2023г.- в ГПЧЕ „Йордан Радичков”  се проведоха семинари за родители и ученици.

Семинарът за родители на осмокласници бе посветен на успешното родителство. Училищният психолог засегна важни въпроси като значението на възрастовите особености на учениците в комуникацията ни с тях и подкрепата, фокусирана върху силните страни и потенциали на ученика.

Семинарът за ученици от ученическия парламент бе насочен към развиване на лидерски качества и умения като общителност, инициативност, самоувереност и самопрезентиране. Тези характеристики на учениците са необходими, за да може детското участие да бъде гарантирано в училищната общност и ученическият глас да бъде чут.