ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В VІІІ КЛАС НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Записване след първо класиране: 13, 14 и 17 юли 2023 г.

При записването в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се изисква представяне на оригинал на свидетелство за основно образование.

Работното време на комисията е от 8:00 часа до 17:00 часа без прекъсване.