НА ГОСТИ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БИОМЕД“

Днес учениците от 12. клас, изучаващи профилирана подготовка по химия и опазване на околната среда, посетиха и разгледаха лабораториите в Медицински център „Биомед“. Управителят на Медицинския център и специалист по клинична лаборатория доктор Пламенка Иванова представи най-съвременната техника за диагностика, с която Медицинският център разполага. В лабораториите се извършват почти всички видове клинични, лабораторни, микробиологични изследвания.

Доктор Иванова, благодарим Ви и за ценните съвети, които дадохте на нас, бъдещите медици!