НОВО ПРИЗНАНИЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА В ГПЧЕ “ЙОРДАН РАДИЧКОВ”

30 училища и неправителствени организации получиха от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) сертификат и плакет за качествено изпълнение на проекти по програмата „Еразъм+“ и Европейски корпус за солидарност. От Видинска област единственият награден проект бе на ГПЧЕ “Йордан Радичков” – “Умения в XXI век”. Голяма заслуга за наградата има г-жа Камелия Георгиева – координатор на проекта.

„Програмата „Еразъм“ се утвърди през годините като една от най-успешните и разпознаваеми в Европейския съюз. Образованието и желанието за взаимно опознаване е това, което свързва най-силно страните от ЕС. Докато някои политици продължават да слагат бариери в Съюза, студентите, учениците и преподавателите показватe как могат всички прегради да бъдат преодолявани“, каза заместник-министърът на образованието и науката Надя Младенова в приветствието си към участниците в конференцията.

Изпълнителният директор на ЦРЧР Михаил Балабанов изтъкна, че: „Наистина рядко се случва европейска програма да има такова дълголетие и да бъде толкова успешна през целия този толкова дълъг период. Това се дължи на много неща, но едно от тях със сигурност е това, че тя е изцяло насочена към хората и към това да запознае младите хора с Европа и да доведе Европа до тях“, заяви Михаил Балабанов.

Получавайки наградата г-н Любомир Георгиев – зам. директор на гимназията заяви, че Програма Еразъм+ отвори широко вратите на европейските училища за нашите ученици. Там те намират нови приятелства, запознават се с нови култури, усъвършенстват своите знания и умения работейки в екип със своите връстници. Нашите учители обменят добри практики със своите колеги. Изобщо програмата допринася изключително много за опознаването на народите от различните страни, с тяхната история и култура.