Програма „Отново заедно“ – подаване на заявления за участие

Във връзка с подготовка на група от 40 ученици от ГПЧЕ – Видин,
почиващи безплатно в международен детски лагер
в к.к. „Св.св. Константин и Елена“ в периода 25-30.07.2022г.,
от 3 до 29 май 2022г. се подават на класните ръководители
заявления по образец от всеки желаещ ученик.
Бланката-образец се попълва като самооценка от всеки ученик
/ясно се посочват документи, участия в изяви, аргументи/
и се предава на хартиен носител на класния ръководител в посочените срокове.
На Педагогически съвет /6-10.06.2022г./ ще се гласува поименно окончателно сформираната група и ще бъде оповестена на сайта на гимназията.