Стипендии на Американската фондация за България за постижения в областта на чуждите езици

Тази година стипендии от Американската фондация за България за постижения в областта на чуждите езици спечелиха следните ученици:

Ивелина Борисова Андреева – Х а клас

Мартин Мариусов Стефанов – XI а клас

Михаела Владимирова Михайлова – Х а клас

Радина Андреева Кирилова – XII в клас

Да им пожелаем още много бъдещи успехи!