Състезание по литературно четене

Учениците от трите паралелки десети клас на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се включиха в Националната програма за активно четене с оригинално състезание. В регламента бяха включени 3 кръга – в първия десетокласниците трябваше да разпознаят и назоват заглавието и жанра на произведението, от което е изтегленият откъс, като творбите са разглеждани в учебните часове литературни творби. Оказа се, че всички текстове са лесно разпознаваеми и дадените отговори бяха верни. Вторият кръг беше с повишена сложност и десетокласниците трябваше да осмислят художествените текстове като характеристика на персонажи, събития, теми и мотиви. Учениците отново се справиха отлично и показаха задълбочени познания при разчитане на художествените детайли. Последният етап на състезанието бе най-труден – участниците трябваше да разпознават стилистични фигури и тропи от различни литературни произведения. Един грешен отговор постави отбора на 10.Б клас на трето място. Двубоят между 10.А и 10.В клас приключи равностойно. Наложиха се допълнителни въпроси с отново верни отговори. Журито в състав: Любомир Георгиев – директор на ГПЧЕ „Йордан Радичков“, училищният библиотекар Росица Найденова и Пенка Милушева – старши учител по БЕЛ, проведе кратко заседание, след което председателят г-н Георгиев обяви крайния резултат: „Журито бе затруднено при определяне на класирането, защото двата отбора показаха сходни знания, но 10.А клас бе по-бърз със своите отговори и заслужават първото място. Втори се класираха 10.В клас.“ – и благодари на всички ученици за отличното представяне в това състезание, както и на тяхната учителка г-жа Пенка Милушева за подготовката и организацията му.

Според г-жа Милушева избраната форма за участие е интересна и полезна при подготовката на десетокласниците, които за пръв път ще се явят на НВО. А учениците ѝ от 11.Б и 11.В клас, които са в неприсъствена форма на обучение, се включват в Седмицата на четенето с прочит на откъс от любима литературна творба и представяне на собствено творчество.