Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език

На 7 и 8 ноември 2020 г. онлайн се проведе националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език с училище-домакин СУ „Антим Първи“ в Златоград. Честта и отговорността да представят област Видин си извоюваха нашите ученици Марина Николаева от 8.В клас за Първа група и Мартин Стефанов от 10.А клас за Втора група след провеждане на областен кръг. Темата тази година бе мисълта на Айнщайн „Логиката ще те заведе от точка А до точка Б. Въображението може да те заведе навсякъде.“ Марина и Мартин бяха подготвили и убедително изнесоха своите оригинални 5-минутни речи. С много въображение и логика те отговориха на неочакваните въпроси, като впечатлиха строгата национална комисия. Шестото място за Марина и десето място за Мартин са много високи постижения и признание за техния интелект и прекрасен английски език предвид факта, че на националното състезание се явяват около 60 участници, които са най-най-най-добрите от най-добрите в цялата страна. Поздравления за Марина и Мартин и благодарности на техните учители! Интервюто с тях слушайте по радио Видин във вторник, 17.11. 2020 г. от 16 до 17 часа.

Мартин Стефанов