Урок по археология в реална среда на разкопки в нашия град

Днес учениците от 11. клас на ГПЧЕ с профилирано обучение история и цивилизации проведоха своето обучение с г-жа Валя Александрова и г-жа Кристина Божидарова „на терен“ при разкопките на Антична Бонония, западна порта. Разказите на доц. Здравко Димитров и Ваня Ставрева бяха онагледени на място в работна среда на обекта.
Нашият град е един богат, жив учебник по история. Когато го „четем“ с очи на изследователи и откриватели, променяме и отношението на младите хора към културното ни наследство! Мотивираща за учениците бе срещата в обекта и с Валентин Витанов – археолог, възпитаник на ГПЧЕ в класа на Валя Александрова, випуск 2011. Сложните и загадъчни археологически пластове „разказваха“ пред нас история на няколко епохи и империи. Мотивацията на учениците и формулираните от тях въпроси са индикатор за продължаване на този метод за обучение и срещи с науката за миналото ни!!!