График за провеждане на учебни занятия за 10. и 12. клас за периода 13-16.04.2020 г.

ВАЖНО!

 12 клас – Учебният час Английски език е предназначен за подготовка за Втори ДЗИ. По същото време занимания ще имат и учениците, които ще се явяват на Втори ДЗИ по НЕ, ФЕ, Математика, География, История, Философия и БЗО или в друго време, след уточняване с преподавателя.

 Учениците от 8, 9 и 11 клас ще изпълняват дейности и задачи, възложени от учителите по отделните учебни предмети: занимателни задачи и упражнения, изследователски проекти, работа в групите по проектите за занимания по интереси и допълнително обучение, образователни филми и други ресурси.  Не се осъществяват изпитвания, контролни и класни работи в посочения период.