На вниманието на учители, ученици и родители!

От утре дневният режим на часовете ще бъде от 9:00 часа с 30 минути час и 5 минути междучасие.

Седмичното разписание остава непроменено. Всички часове ще бъдат взети.