Седмично разписание за периода 16 – 29 март 2020 г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

НАЧАЛО НА ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯТА  – 9.00 ЧАСА

ПОЧИВКИ МЕЖДУ ЧАСОВЕТЕ – 10 МИН.

ЧАС НАЧАЛО КРАЙ
1 ЧАС 9:00 9:40
2 ЧАС 9:50 10:30
3 ЧАС 10:40 11:20
4 ЧАС 11:30 12:10
5 ЧАС 12:20 13:00
6 ЧАС 13:10  

Всеки учител е уточнил с учениците си как ще комуникира с тях.

Необходимо е учениците в посочените часове да имат готовност да се включат в занятието на съответния учител.

Седмично разписание за понеделник – 16.03.2020 г.

В утрешния ден ще публикуваме седмичното разписание за останалите дни от седмицата.