Европейски ден на езиците в ГПЧЕ

Европейският ден на езиците се отбелязва всяка година на 26 септември по инициатива на Европейската комисия и Съвета на Европа. На самия ден или в седмиците преди и след него на различни места в Европа се провеждат езикови уроци, игри, дискусии, конференции, радио предавания, конкурси с участието на езикови и културни институти, асоциации, университети и училища.

ГПЧЕ “Йордан  Радичков“ отбеляза също Международния ден на езиците. По време на часовете по френски език учениците от 11. и 12. клас участваха в интерактивни игри на сайта на Европейския център за модерни езици https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/bg-BG/Default.aspx. Те се запознаха и с любопитна и интересна информация за езиците, които се говорят в Европа, като след това участваха в отборна игра – отговаряне на въпроси, свързани с езикови факти. Някои от тях направиха и тест за проверка на езиковите си умения по изучаваните от тях езици, като най-високи резултати естествено бяха по английски език.

Представлявани от 47-те държави членки на Съвета на Европа, 800 милиона европейци се насърчават да изучават повече езици както в училище, така и извън него. Съветът на Европа окуражава многоезичността на континента с убеждението, че езиковото многообразие е средство за постигане на по-добро междукултурно разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на Европа.