Награда „Антим I Видински“

Носител на Четвъртата ежегодна индивидуална награда „Антим I Видински“ за 2019 г. за изключителни постижения в учението, стана Даниела Ивайлова Конова от 12.В клас на ГПЧЕ „Йордан Радичков“.

Честито, Даниела! Щастлив полет в Живота!