Поздравления за още един достоен възпитаник на ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Михаил Мирославов Николов, ученик от IXБ, ще представи училището и областта ни в XV Национална олимпиада по география и икономика, която тази година ще се проведе в град Видин (12-14 април 2019г.).
От всяка област се допуска до участие в националния кръг по един ученик, получил най-високия брой точки от класовете, формиращи състезателните групи (VІІ, VIII-IX и X-ХІІ клас), като в нашата ситуация IX и X клас попадат в една възрастова група. Двадесет задачи бяха на ниво задължителна и десет – на ниво профилирана подготовка.
Гордеем се с постиженията на нашите ученици!
Браво Мишо! Продължавай да множиш успехите на гимназията ни!