Коледен концерт на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, 2018

Коледен концерт на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, 2018, I част

Коледен концерт на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, 2018, II част

Коледен концерт на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, 2018, III част