Изпитна сесия за полагане на изпит за получаване на Cambridge Certificate of English

Има възможност за провеждане на изпитна сесия за полагане на изпит за получаване на Cambridge Certificate за владеене на английски език на 12.06.2019 г. Ако някой има желание да се яви, нека се обърне към г-жа Анелия Димитрова – учител по английски език.